OIKOS

Oikos NGO werd in 2005 opgericht. De NGO bestaat uit een groep mensen die streven naar samenwerking met gemeenschappen in het Zuiden. OIKOS is ook een acroniem: "Organisatie voor Internationale Samenwerking en Solidariteit", wij streven naar een rechtvaardigere en gelijkwaardige wereld, waarin het zijn en het doen er meer toe doen dan het hebben en uiterlijke schijn. Momenteel is OIKOS op verschillende gebieden actief met als gemeenschappelijk doel het creëren van een cultuur die openstaat voor de waarden van solidariteit en burgerlijke betrokkenheid, het bevorderen van een solidaire economie en een open en interculturele samenleving. OIKOS is betrokken in projecten gericht op het creëren van een cultuur van solidariteit, rechtvaardigheid en vrede door middel van interventies in Italië en in het buitenland in de volgende sectoren: Internationale samenwerking, verspreiding van de thema's mensenrechten en SDG's in scholen, opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

www.oikosonlus.net