Το Stairway to SDG στοχεύει να εμπνεύσει επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και μαθητές για να βρουν πρακτικούς τρόπους με τους οποίους να συμβάλουν στην ανάπτυξη των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.