Το Stairway to SDG στοχεύει να εμπνεύσει τους εκπαιδευτές της επαγγελματικής κατάρτισης και τους μαθητές για να συμβάλουν στους 17 Στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη